Jak podnieść żywotność łożysk?

Comment: 0 Hit: 51

Łożyska to elementy intensywnie eksploatowane, a od ich kondycji zależy żywotność i ciągłość pracy całego układu w maszynie. Aby służyły jak najdłużej powinny być odpowiednio konserwowane. Wszelkie niepokojące sygnały, czyli szumy, piszczenie, tarcie, mogące wskazywać na zużycie czy awarie podzespołów, powinny być od razu diagnozowane. Nieprawidłowo pracujący układ to powód niekontrolowanych blokad, niebezpiecznych dla całego urządzenia, jak również obsługujących je osób.

Troska o łożyska

Należyta troska o kondycję łożysk to podstawa, jeżeli zależy Ci na ich długiej i niezawodnej pracy. Dużo zależy też od tego, jak produkt wybierzesz. Powinien on być jak najlepiej dopasowany do specyfiki maszyny i środowiska, w którym będzie pracował. To spowoduje ograniczenia tarć i pozwoli na utrzymanie stałego położenia osi obrotu wału. Dzięki temu sprzęt będzie pracował stabilnie oraz wydajnie.

Dla żywotności elementów liczy się również:

  • sposób składowania (w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródła pyłu, chemikaliów, wody),
  • odpowiednie zabezpieczenie części na czas transportu, aby nie były narażone na wibracje i wstrząsy powodujące uszkodzenia mechaniczne,
  • łożyska ze smarem powinny być składowane stosunkowo krótko (smar może wysychać lub tracić swoje właściwości) i używane zgodnie z zasadą FIFO, czyli zasadą pierwszeństwa.

Na etapie eksploatacji trzeba bardzo starannie dbać o czystość pierścieni i elementów tocznych. Nawet niewielkie zabrudzenie małej powierzchni może powodować miejscowe naprężenia i szybsze zużywanie materiałów.

Żywotność łożyska

Producenci definiują żywotność łożyska na podstawie przeprowadzonych badań, testów i obserwacji. Wynika z nich, że niektóre modele mogą pracować nawet do 80 tysięcy godzin, a inne kilka razy krócej. Wynika to nie tylko z ich specyfiki czy budowy, ale też środowiska, w jakim zostaną umieszczone, obciążeń, na które będą narażone, sztywności i sposobu konserwacji.

Warto wybierać zatem łożyska znanych marek. W fazie produkcji wykorzystują one nowe technologie i dobrej klasy materiały, które spełniają wszelkie odgórnie obowiązujące normy jakości. Zakup dobrego produktu, dopasowanego do urządzenia to jedno, drugie to sposób jego montażu, częstotliwości smarowania, monitorowania warunków pracy. Aby obsług nie nastręczała trudności i odbywała się zgodnie z wytycznymi producenta, należy przeszkolić personel w zakresie obchodzenia się z łożyskiem i jego elementami. To ważne także na etapie montażu części, który powinien być przeprowadzany z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi.

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday January February March April May June July August September October November December